Perspneelsvereniging De Alliantie spant zich in om ervoor te zorgen dat alle informatie die u op deze website kunt vinden correct is. Zij aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten en/of ontbrekende informatie bij hetgeen op deze website is vermeld.