Het bestuur organiseert een aantal activiteiten per verenigingsjaar dat loopt van 1 september tot en met 31 augustus van het volgende jaar.

Het beschikbare financiĆ«le budget wordt opgebracht door de maandelijkse contributie van de leden en wordt aangevuld met de bijdrage van de werkgever. 

Aanmelding als lid kan via deze link.

De contributie wordt ingehouden via het maandelijkse salaris. In geval van een eigen bijdrage voor deelname aan een activiteit wordt deze in principe ook via het salaris ingehouden tenzij bij de informatie van de activiteit anders wordt bepaald.

Opzegging van je lidmaatschap is jaarlijks mogelijk aan het einde van het verenigingsjaar t.w. per 31 augustus. Je lidmaatschap wordt bij uitdiensttreding vanzelfsprekend automatisch beƫindigd. Indien een lid met pensioen gaat, dan blijft hij of zij lid maar betaalt geen contributie meer.