Binnen de Allianz Nederland Groep is een personeelsvereniging actief. De vereniging "De Alliantie" stelt zich ten doel: " het bevorderen van culturele belangen, van ontspanning en ontwikkeling van haar leden, alsmede al hetgeen dat daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

"PV de Alliantie" tracht haar doel onder andere te bereiken door:

  • sport- en spelactiviteiten 
  • het organiseren van excursies, bijeenkomsten van culturele aard, clubavonden en wedstrijden
  • het sluiten van overeenkomsten met derden om in staat te zijn aan haar leden tegen gereduceerde prijzen toegangsbewijzen, abonnementen en andere dienstverrichtingen te kunnen aanbieden.

Voor alle werkmaatschappijen van de Allianz Nederland Groep is een centrale PV.

Per vestigingsplaats is er een 'sub-bestuur' die de, zeg het maar, dagelijkse activiteiten coördineert en uitvoert. Vanzelfsprekend komt het bijeengebrachte lidmaatschapsgeld inclusief werkgeversbijdrage ter beschikking van de vestigingsplaats.

Zo hebben wij de volgende situatie:

  • PV De Alliantie (algemeen bestuur)
  • PV De Alliantie, vestiging Rotterdam / Allianz Nederland
  • PV De Alliantie, vestiging Rotterdam / London Verzekeringen
  • PV De Alliantie, vestiging Rotterdam / Havelaar & Van Stolk 
  • PV De Alliantie, vestiging Amersfoort
  • PV De Alliantie, vestiging Eindhoven
  • PV De Alliantie, vestiging Den Bosch / Allsecur

De eigen bijdrage per lid van de pv bedraagt € 3,00 per maand. Dankzij de bereidwillige medewerking van de groepsdirectie wordt dit bedrag verdubbeld doordat per lid hetzelfde bedrag van de werkgever tegemoet gezien kan worden.

HEEFT U EEN IDEE LAAT HET ONS DAN WETEN EN REAGEER VIA DEZE SITE.

Wil je het huishoudelijk reglement inzien? Klik dan hier.